Сдружение „БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 21 ВЕК” е независимо, демократично обединение на хора, които приемат устава и работят за осъществяване целите на сдружението.
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 и чл.38, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подлежащо на регистрация по реда на същия Закон.

Контакти

Tелефон: 832 80 57

Адрес: София, ж.к. Военна рампа

ул. Локомотив 1.

Имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top